Virtualització

Què és la virtualització ?

Fins ara els ordinadors i servidors estàven pensats per a executar un sol sistema operatiu en una màquina física (Mac/PC o servidor), el que suposava, en la gran majoria de casos, una infrautilització dels recursos d’aquesta màquina fisica.
La virtualitació permet executar/simular varis ordinadors en una mateixa màquina física, cadascun d’ells és una màquina virtual.
Cada màquina virtual permet la instal·lació de qualsevol sistema operatiu compatible x86, com poden ser Mac OS Server, Windows, Linux, Solaris i altres.
Les màquines virtuals s’executen de forma simultània en un mateix ordinador físic i compartint els recursos de hardware.

Com funciona la virtualització ?

Dels diferents fabricants ens centrarem en VMware i Parallels, encara que n’hi ha més, també tenim opcions en codi obert com VirtualBox.
La plataforma de virtualització de VMware es basa en una arquitectura preparada per a l’empresa.
Utilitza un sistema operatiu pròpi, com VMware vSphere, per a virtualitzar els recursos de hardware d’un ordinador x86, el Host, (inclosos CPU, RAM, disc dur i targeta de xarxa), és a dir, per a gestionar-los de manera que totes les màquines virtuals els puguin utilitzar de manera independent.
Està provista d’un monitor de màquines virtuals, Hipervisor, que assigna recursos hardware de forma dinàmica i transparent.
Estructura vmware

Estructura vmware

La virtualització de Parallels ens ofereix un software sobre Mac OS que permet la creació de diverses màquines virtuals, incloent Mac OS Server, Windows Server, Windows 7, Windows XP, Linux, Solaris i altres.

Per què virtualitzar ?

Reducció de costos d’implementació i manteniment. Menys consum energètic i més respecte al medi ambient.

Les 5 raons més importants per a adoptar software de virtualització:
1. Redueix el cost del sistema reduint la infraestructura física i millorant l’índex de servidors: Menys quantitat de servidors i hardware físic es tradueix en menys espai físic, menys consum energètic i menys refrigeració. Les eines de gestió més convenients permeten millorar l’índex de servidors a gestionar, que es tradueix directament en menys assistència tècnica.
2. S’obté més profit dels recursos actuals: s’agrupen els recursos d’infraestructura comuns i es deixa enrere el model “una aplicació un servidor físic” gràcies a la consolidació de servidors.
3. Augmenta la disponibilitat del hardware i les aplicacions per millorar la continuitat del negoci. Es realitzen còpies de seguretat i migracions d’entorns virtuals complets sense aturar cap servei. S’el·liminen les aturades de serveis planificats i es recuperen a l’instant incidents imprevistos.
4. S’aconsegueix flexibilitat operativa: es respon als canvis de mercat amb una gestió dinàmica dels recursos, amb una provisió de servidors accelerada amb una millora de la implementació d’escriptoris i apliacions.
5.- Es millora la capacitat de gestió i la seguretat dels escriptoris: S’implementen, es gestionen i supervisen entorns d’escriptoris segurs als que els usuaris poden accedir de forma local o remota, amb o sense connexió de xarxa, des de quasi qualsevol ordinador d’escriptori, portàtil o tablet.
vmware alta disponibilitat

vmware alta disponibilitat